Arhiw

ABŞ-nyň Prezidenti Jozef Baýden ýaşyl kartdaky çäklendirmeleri ýatyrdy

12:3525.02.2021
0
11352
ABŞ-nyň Prezidenti Jozef Baýden ýaşyl kartdaky çäklendirmeleri ýatyrdy

ABŞ-nyň Prezidenti Jozef Baýden ABŞ-da ýaşamaga we işlemäge mümkinçilik berýän ýaşyl karta  öňki  Prezident Donald Tramp tarapyndan girizilen çäklendirmeleri ýatyrdy.

Amerikan Lideri Jozef Baýden öz beýanynda ýaşyl kartdaky çäklendirmeleriň ABŞ-nyň bähbitlerine hyzmat etmeýändigini we ýurduň ykdysadyýetine zyýan ýetirýändigini aýtdy. 

Öňki Prezident Donald Tramp, geçen ýyl täze görnüşli koronawirus epidemiýasy sebäpli ýüze çykan işsizlige salgylanyp, ýaşyl kartyň ulanylmagyny çäklendirmeklik kararyna gelipdi. Ýöne, bu  karar ABŞ-nyň häzirki Prezidenti Jozef  Baýden tarapyndan ýatyryldy.

 

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň