Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan Hazarýaka döwletleriniň ýaşlarynyň maslahatyna gatnaşar

15:2424.02.2021
0
2183
Türkmenistan Hazarýaka döwletleriniň ýaşlarynyň maslahatyna gatnaşar

Türkmenistanyň wekiliýeti 5-nji martda Astrahanda geçiriljek Hazarýaka döwletleriniň ýaşlar guramalarynyň arasyndaky iri maslahata gatnaşarlar.

Bu çäre Gazagystan Respublikasynyň Astrahan şäherindäki Baş konsullygynyň, Russiýa Federasiýasynyň Ýaşlar birleşiginiň we Astrahan oblastynyň dolandyryşynyň goldawy bilen geçiriler.

Çärä Astrahanyň gubernatory Igor Babuşkiniň, «Rossotrudniçestwo» guramasynyň başlygy Ýewgeniý Primakowyň, Russiýa, Azerbaýjan, Gazagystan, Türkmenistan, şeýle hem Moskwa we Russiýa sebitleriniň hünärmenleriniň gatnaşmagyna garaşylýar.

«Hazar ― Ýewraziýa» merkeziniň howandarlygyndaky Astrahan Döwlet tehniki uniwersitetinde bu duşuşygyň öňüsyrasynda «Hazary birleşdirmek: ynsanperwerlik taslamalary we ýaşlaryň başlangyçlary» atly maslahat geçirildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň