Soňky habarlar

Arhiw

“MB shoes” we “Suvari” bilelikdäki işleri barada gepleşik geçirýärler

16:3112.02.2021
0
6266
“MB shoes” we “Suvari”  bilelikdäki işleri barada gepleşik geçirýärler

“MB shoes”,  türk erkek eşik markasy bolan “Suvari”-niň Aşgabatdaky şahamçasynyň wekilleri bilen öz markalarynda erkekleriň deri aýakgaplaryny öndürmek barada gepleşik geçirýär. Ylalaşyk gazanylsa, “MB shoes” ýerli “Suvari” dilleri üçin erkek aýakgaplarynyň önümçiligine başlar. Döwrebap aýakgaplar “MB shoes” bilen üpjün edilen katalogdan saýlanar.

“Suvari”, 1997-nji ýyldan bäri tanalýan erkek egin-eşik türk markasydyr. Türkmenistandan başga-da Russiýada, Germaniýada we beýleki ýurtlarda şahamçalary bar. “Suvari” erkek eşikleriniň ählisini öndürýär. Marka penjekden başlap, iş eşiklerine, köýneklere we boýunbaglara çenli ähli egin-eşikleri öndürýär. Türkmenistanda bolsa 90-njy ýyllaryň ahyryndan bäri bellidir

“MB shoes” aýakgap markasy, amatly bahasy ýokary hilliligi bolany sebäpli Türkmenistanda uly islege eýedir. Tebigy materiallardan ýasalan, dürli reňkli we görnüşli aýakgaplar, islendik talaby şeýle-de islegi kanagatlandyryp biler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň