Soňky habarlar

Arhiw

Berdimuhamedow Ýokary kazyýetiň başlygyny täzeledi

21:5906.01.2021
0
11793
Berdimuhamedow Ýokary kazyýetiň başlygyny täzeledi

Türkmenistanyň Prezidenti şu gün – 6-njy ýanwarda geçirilen Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisiniň barşynda Ýokary kazyýetiň başlygy, ikinji hünär derejeli Gylyçmyrat Hallyýewi başga işe geçmegi sebäpli eýeleýän wezipesinden boşadyp, bu wezipä Guwançmyrat Ussanepesowy belledi we oňa ikinji hünär derejesini berdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berilýär.

Şeýle-de okaň!

Ýokary kazyýetiň başlygyna «Türkmenistanyň at gazanan ýuristi» diýen hormatly at dakyldy

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň