Arhiw

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy boş iş orunlaryny hödürleýär

12:4204.01.2021
0
89092
ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy boş iş orunlaryny hödürleýär

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy ähli gyzyklanýan dalaşgärler üçin aşakdaky boş iş ýerlerini yglan etdi:

Töleg synagçysy, Maliýe bölüminde FSN-07 ;
Goragçy FSN-03 .

Boş iş orunlary üçin 11-nji ýanwara çenli ýüz tutup bilersiňiz.

Bu ýerler barada has giňişleýin maglumaty şu salgydan alyp bilersiňiz.

Gerekli resminamalaryň sanawy bolsa şu salgyda görkezilýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň