Zelenskiý Ukrainanyň Aşgabatdaky täze ilçisini belledi

14:5731.12.2020
0
8071
Zelenskiý Ukrainanyň Aşgabatdaky täze ilçisini belledi

Ukrainanyň Prezidenti Wladimir Zelenskiý Maýko Wiktor Anatolýewiçi ýurduň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi wezipesine belledi. Bu barada döwlet Baştutanynyň metbugat hyzmaty habar berdi.

Wiktor Maýko mundan ozal 2005 ― 2010-njy ýyllar aralygynda hem Ukrainanyň Aşgabatdaky ilçisi bolup işledi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň