Soňky habarlar

Arhiw

Germaniýada wodorod bilen işleýän otly gurdular

17:5925.11.2020
0
366
Germaniýada wodorod bilen işleýän otly gurdular

Germaniýanyň «Deutsche Bahn» atly döwlet demirýollary edarasy bilen Germaniýanyň tehnologiýa ägirdi bolan «Siemens» şereketiniň hünärmenleri bilelikde 2050-nji ýyla çenli zyňyndylary nola barýança azaltmaklyk meýilnamasynyň çäginde wodorod bilen işleýän otlylary öndürendikleri barada beýan berdiler. Beýanda hünärmenler bu otlynyň işe giriziljek wagtyna – 2024-nji ýyla çenli  wodorod beketlerini hem döredip, ulanylyşa goýberjekdiklerini beýan etdiler.

Wodorod bilen işleýän otlynyň 2024-nji ýyldan öňürti bir ýyllap Günorta Germaniýanyň Baden-Wýurtemberg welaýatynyň 600 kilometrlik demirýol ulgamynda synagdan geçiriljekdigi barada hem maglumat berilýär. 2024-nji ýylda işe giriziljek bu otlynyň ýylda 330 tonna CO2 tygşytlajakdygy we iň ýokary tizliginiň sagatda 160 kilometre ýetjekdigi mälim edildi.

Wodorod bilen işleýän otlynyň bahasy 5-10 million ýewro aralygynda bolar. «Siemens» şereketiniň baş direktory Maýkl Piter: «Geljek 10-15 ýylda Ýewropada öňki hereket edýän otlular 10 – 15 müň sany wodorod bilen işleýän täze otlylar bilen çalşylar.» – diýip belledi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň