Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä syýahatçylyk guramasynyň ýanyndaky Hemişelik wekilini belledi

23:2704.11.2020
0
6507
Türkmenistanyň Prezidenti Bütindünýä syýahatçylyk guramasynyň ýanyndaky Hemişelik wekilini belledi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky (Berlin şäheri) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Berdimurat Rejepow Bütindünýä syýahatçylyk guramasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň Hemişelik wekili wezipesine bellenildi.

Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginiň agşamky goýberilişinde habar berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň