Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Hökümetiniň resmi saýtyny açmak teklip edilýär

16:1124.10.2020
0
10970
Türkmenistanyň Hökümetiniň resmi saýtyny açmak teklip edilýär

Türkmensitanyň Ministrler Kabinetiniň 23-nji oktýabrda sanly wideo aragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisind wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistanyň Hökümetiniň resmi saýtyny açmak baradaky teklibi hem beýan etdi.

Aýdylyşy ýaly, onda döwlet Baştutanynyň çykyşlaryny, milli maksatnamalary, ýurdumyzyň halkara başlangyçlary we beýleki ähmiýetli maglumatlary hemmetaraplaýyn beýan etmek göz öňünde tutulýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň