Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda türkmen alabaýynyň hormatyna gurlan heýkel açylar

12:1923.10.2020
0
6888
Aşgabatda türkmen alabaýynyň hormatyna gurlan heýkel açylar

Aşgabadyň günbatar böleginde gurlan «Türkmen Alabaýy» heýkelinde işler tamamlaýjy tapgyrda barýar. «Türkmenportal»-a mälim bolşy ýaly, onuň açylyş dabarasy noýabr aýynyň ortalarynda meýilleşdirilýär.

Heýkeli döredenler alabaýa mahsus şekili oňa ussatlyk bilen siňdirmegi başarypdyrlar. «Türkmen Alabaýy» heýkeliniň açylyş dabarasy Aşgabadyň şu künjeginde gurlan täze binalaryň hem açylyş dabarasy bilen utgaşar. Heýkel Magtymguly şaýolunyň uzynlygy 5564 metr bolan durky täzenen böleginde aýlawly çatrykda guruldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň