Soňky habarlar

Arhiw

“Dahua” tehnologiýalary indi Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda elýeterlidir

11:2420.10.2020
0
16693
“Dahua” tehnologiýalary indi Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda elýeterlidir

Hytaýyň “Dahua Technology” kompaniýasynyň Türkmenistandaky resmi dileri bolan, “Rysgal Kompýuter”, Dahua tehnikasynyň we enjamlarynyň ýurdumyzyň indi ähli künjeginde elýeterdigini habar berýär.

“Rysgal” kompýuter dükanlary ähli welaýat merkezlerinde aşakda görkezilen salgylarda ýerleşýär:

  • Balkanabat şäherinde: Magtymguly şaýoly 1 (6-njy mikroraýon ). Habarlaşmak üçin telefonlar: +993 61 42 24 00; +993222 7 98 89.
  • Daşoguz şäherinde: Al-Horezmi köçesinde Türkmenbaşy seýilgähiniň içindäki KOMTEK dükany,. Habarlaşmak üçin telefonlar: + 993 61 30 01 09; +993 322 9 30 60.
  • Mary şäherinde: Günhan köçesiniň, 9-njy jaýy, “Döwletli” kompýuter dükanynyň içinde. Habarlaşmak üçin telefonlar: +993 65 47 30 02; +993522 5 17 02.
  • Türkmenabatda: "Lebap" söwda we dynç alyş merkeziniň, 110 belgili dükanynda. Habarlaşmak üçin telefon +993 63 08 70 25.

Aşgabat şäherinde: Rysgal kompýuter dükany, Rysgal paýdarlar täjirçilik bankynyň B blogunyň üçünji gatynda ýerleşýär.

Dahua tehnologiýalary barada has giňişleýin maglumaty kompaniýanyň web sahypasynda görüp bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň