Soňky habarlar

Arhiw

Berdimuhamedow wise-premýere we «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň başlygyna berk käýinç yglan etdi

22:3503.04.2020
0
12400
Berdimuhamedow wise-premýere we «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň başlygyna berk käýinç yglan etdi

Şu gün – 3-nji aprelde Minstrler Kabinetiniň sanly wideoaragatnaşyk arkaly 2020-nji ýylyň birinji çärýegine bagyşlanyp geçirilen mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň Prezidenti söwda toplumyna gözegçilik edýän wise-premýer Çary Gylyjowa wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, garamagyndaky ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň işine gözegçiligi gowşadandygy üçin berk käýinç yglan etdi. Şeýle-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmek oňa soňky gezek duýduryldy.

Mejlisiň barşynda döwlet Baştutany  wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen düýpli kemçilikleri üçin «Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň başlygy Nyýazly Nyýazlyýewa berk käýinç yglan etdi hem-de ýol berlen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzetmegi oňa soňky gezek duýdurdy.

Türkmenistanyň Prezidenti mejlisiň dowamynda  wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin Lebap welaýatynyň häkimi Şöhrat Amangeldiýewa käýinç yglan etdi.

Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde (03.04.2020) habar berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň