Soňky habarlar

Arhiw

«Türkmenhowaýollary» Eýranyň üstünden geçýän uçuşlary wagtlaýyn saklady

16:4810.01.2020
0
37781
«Türkmenhowaýollary» Eýranyň üstünden geçýän uçuşlary wagtlaýyn saklady

«Türkmenhowaýollary» Eýranyň çägi bilen amala aşyrylýan halkara uçuşlary wagtlaýyn saklady.

«Uçuşlaryň howpsuzlygy boýunça Ýewropa komissiýasynyň ýörite çözgüdi bilen «Türkmenistan» awiakompaniýasy Eýranyň çägi boýunça geçýän halkara gatnawlary wagtlaýyn saklaýar. Şuňa laýyklykda, Aşgabat ― Abu-Dabi ― Aşgabat halkara gatnawy 10 ― 31.01.2020 ý. aralygynda, Aşgabat ― Dubaý ― Aşgabat gatnawlary bolsa 13 ― 31.01.2020 ý. aralygynda saklanylýar» diýlip, «Türkmenhowaýollarynyň» saýtynda aýdylýar.

Ozal hem habar berşimiz ýaly «Ukrainanyň halkara howaýollaryna» degişli «Boeing» 8-nji ýanwarda Eýranyň ymam Homeýni adyndaky halkara howa menzilinde heläkçilige uçrady. Bu heläkçilik zerarly Türkmenistanyň Prezidenti Ukrainanyň we Eýranyň ýolbaşçylaryna gynanç hatlaryny ugratdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň