Soňky habarlar

Arhiw

Kazan şäherinde Türkmenistanyň Baş konsullygy açylar

23:5106.12.2019
0
4029
Kazan şäherinde Türkmenistanyň Baş konsullygy açylar

Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Kazan şäherinde Türkmenistanyň Baş konsullugy açylar. Döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedow 6-njy dekabrda bu diplomatik edarany açmak baradaky Karara gol çekdi.

TDH-nyň resmi saýtynda doly görnüşinde getirilýän Karara döwlet Baştutany Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklary mundan beýläk-de ösdürmek hem-de ilata konsullyk işi boýunça netijeli hyzmat edilmegini üpjün etmek maksady bilen, şeýle hem «Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky konsullyk edaralary hakyndaky» Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda gol çekdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň