Magtymguly adyndaky sazly-drama teatryna täze ýolbaşçy bellenildi

23:2214.07.2019
0
2763
Magtymguly adyndaky sazly-drama teatryna täze ýolbaşçy bellenildi

Türkmenistanyň Prezidentiniň Karary bilen, Myrat Hydyrmämedowiç Aradow Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynyň baş ýolbaşçysy wezipesine bellenildi diýip, TDH-nyň habarynda aýdylýar.

M.Aradow ozal bu teatryň ýolbaşçysynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirýärdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň