Gökderede çagalaryň arasynda ýangyn amaly boýunça bäsleşik geçirildi

23:5112.07.2019
0
602
Gökderede çagalaryň arasynda ýangyn amaly boýunça bäsleşik geçirildi

Gökderedäki “Çynar” çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezinde ýangyn-amaly sporty boýunça merkezara bäsleşikleri geçirildi.

Bu bäsleşikleri Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkezi, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşi, Türkmenistanyň Bilim ministrligi, Türkmenistanyň Içeri işler ministrligi bilelikde geçirildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň