Madridde erkin göreş boýunça geçirilen ýaryşda türgenlerimiz iki medal eýelediler

19:2308.07.2019
0
6586
Madridde erkin göreş boýunça geçirilen ýaryşda türgenlerimiz iki medal eýelediler

Erkin göreş boýunça Madrid şäherinde tamamlanan halkara ýaryşynda türkmen türgenleri ýeňişlerini baýram etdiler. 70 kilogram agram derejesinde çykyş eden Balkanabat şäheriniň 1-nji sport mekdebiniň tälimçisi Borjakow Batyra taý tapylmady. Ol ähli tutlyşyklaryny üstünlikli geçirmek bilen 1-nji orna mynasyp boldy we altyn medaly eýeledi. 86 kilogram agram derejesinde çykyş eden Döwletmyrat Orazgylyjow 2-nji orny eýeläp kümüş medal gazandy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň