Gökderede dynç alýan çagalar bilen duşuşyklar geçirilýär

18:2406.07.2019
0
542
Gökderede dynç alýan çagalar bilen duşuşyklar geçirilýär

Gökderedäki “Nesil” çagalar dynç alyş we sagaldyş merkezinde şu günTürkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Syýasy Geňeşiniň Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen bilelikde gurnan duşuşygy oňa gatnaşanlaryň ählisi üçin gyzykly boldy. Bu çäre “Edep-terbiýe, gözel ahlak, durmuş rowaçlygynyň özenidir” diýip atlandyryldy.

Şeýle duşuşyklar Gökderede dynç alýan çagalaryň arasynda ýygy-ýygydan geçirilýär. Çagalarda watançylyk terbiýesini ösdürmekde bu duşuşyklaryň ähmiýeti uludyr.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň