Soňky habarlar

Arhiw

Hazar gazynyň Ýewropa iberilmeginiň ähmiýeti ýyl geçdigiçe artar

17:3305.06.2019
0
856
Hazar gazynyň Ýewropa iberilmeginiň ähmiýeti ýyl geçdigiçe artar

Ýewropany tebigy gaz bilen üpjün etmekde Hazar sebitiniň ähmiýeti ýyl geçdigiçe artýar, diýip penşenbe güni Gazy eksport ediji döwletleriň Forumynyň (GEDF) Baş sekretary Ýuriý Sentýurin belledi. Bu barada Interfaks-Azerbaýjan habar berýär.

«Ýewropa ýurtlarynda gazyň çykarylyşynyň pese düşmegi we ýangyjyň beýleki görnüşleriniň peýdalanylmagynyň çäklendirilmegi netijesinde Ýewropa kontinentini tebigy gaz bilen üpjün etmekde Russiýanyň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň we Türkmenistanyň ähmiýeti artar» - diýip Sentýurin Bakuda geçirilen «Oil and Gas 2019» maslahatynda belledi.

Onuň sözlerine görä, Norwegiýada gazyň çykarylyşy 2040-njy ýylda 50 milliarddan 25 milliard kub metre çenli azalar, şeýle hem Niderlandlarda hem bu görkezijiniň düýpli pese düşmegine garaşylýar.

Çeşme

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň