Archive news

Türkmenistanda seýsmiki taýdan howply zolaklarynyň seýsmiki töwekgelçiliklerini peseltmek boýunça pudagara geňeş döredildi

23:2120.05.2019
0
1944
Türkmenistanda seýsmiki taýdan howply zolaklarynyň seýsmiki töwekgelçiliklerini peseltmek boýunça pudagara geňeş döredildi

Türkmenistanyň seýsmiki taýdan howply zolaklarynda ýaşaýan ilatyň howpsuz ýaşaýyş durmuş, ykdysady we ekologiýa şertlerini üpjün etmek, seýsmiki howplulyk derejesini  kesgitlemek, hasaba almak we ýüze çykyp biljek ýer titremeleriniň täsirini peseltmek şeýle-de Türkmenistanyň seýsmiki taýdan howply zolaklarynda seýsmiki töwekgelçiligi peseltmek maksatnamasynda göz öňüne tutylan meseleleri durmuşa geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň Prezidenti karara gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň seýsmiki taýdan howply zolaklarynyň seýsmiki töwekgelçiliklerini peseltmek boýunça pudagara geňeşi döredildi. Geňeşiň düzümi hem onuň düzgünnamasy tassyklanyldy.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň