Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 17-si hasaba alyndy

22:4709.02.2019
0
1587
Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 17-si hasaba alyndy

Daşary ýurt puluna Panamadan gelen telekeçiler Seýdiniň nebiti gaýtadan işleýän zawodynyň göni arassalanan benzinini satyn aldylar. Bulardan başga-da, Russiýanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Türkiýäniň, Ukrainanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleriniň geleşikler esasynda satyn alan reňksiz list aýna, portlandsement, nah ýüplük, buýan köküniň şiresi ýaly harytlarynyň umumy bahasy ABŞ-nyň 6 million dollaryna golaý boldy.
Manat serişdelerine Russiýadan we Beýik Britaniýadan gelen täjirler jemi bahasy 3 million 200 müň manatdan gowrak bolan nah ýüplügi satyn aldylar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň