Soňky habarlar

Archive news

Türkmenistanyň Prezidenti ýolbaşçy wezipeleriň käbiri hakynda resminamalara gol çekdi

03:4609.12.2017
0
2778
Türkmenistanyň Prezidenti ýolbaşçy wezipeleriň käbiri hakynda resminamalara gol çekdi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň anna gününde geçirilen giňişleýin mejlisinde Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken kararlary bilen:

zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň, Türkmenistanyň Pensiýa gaznasynyň müdiriýetiniň başlygynyň wezipelerini wagtlaýyn ýerine ýetirmek zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministriniň orunbasary Muhammetseýit Babaýewiç Sylapowyň;

“Türkmenstandartlary” baş döwlet gullugynyň başlygynyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek baş döwlet gullugynyň başlygynyň orunbasary Bäşim Hemraýewiç Klyçewiň;

demir ýol ulaglary ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek demir ýol ulaglary ministriniň orunbasary Azat Silapowiç Atamyradowyň;

oba we suw hojalyk ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirmek oba we suw hojalyk ministriniň ykdysadyýet we maliýe işleri boýunça orunbasary Amanmuhammet Atageldiýewiç Myradowyň üstüne ýüklenildi.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň