Ertir Aşgabatda Germaniýanyň “Blattwerk Saxophonpuartett” sazandalar toparynyň konserti bolar

17:1219.05.2017
0
895
Ertir Aşgabatda Germaniýanyň “Blattwerk Saxophonpuartett” sazandalar toparynyň konserti bolar

Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi we Germaniýa Federatiw Respublikasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy “Blattwerk Saxophonpuartett” sazandalar toparynyň konsertine çagyrýarlar.

Konsert 2017-nji ýylyň 20-nji maýynda sagat 18.00-da Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda geçirilýär. Bu konsert Türkmenistan bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanýar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň