Arhiw

Türkmenistanyň futbol boýunça çempionatynyň 2022-nji ýyl möwsüminiň duşuşyklarynyň tertipnamasy

0
26801
Türkmenistanyň futbol boýunça çempionatynyň 2022-nji ýyl möwsüminiň duşuşyklarynyň tertipnamasy

Türkmenistanyň futbol federasiýasynyň resmi saýtynda Türkmenistanyň futbol boýunça çempionatynyň 2022-nji ýylky möwsüminiň duşuşyklarynyň tertipnamasy neşir edildi.

2022-nji ýylyň Ýokary liga futbol klublarynyň arasyndaky futbol boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň geçiş tertibi:

1-nji aýlaw

I tapgyr:

Oýun 1. 2-nji awgust (si.) «Altyn Asyr» – «Energetik»
Oýun 2. 2-nji awgust (si.) «Ahal» – «Nebitçi»
Oýun 3. 2-nji awgust (si.) «Şagadam» – «Aşgabat»
Oýun 4. 2-nji awgust (si.) «Köpetdag» – «Merw»

II tapgyr:
Oýun 5. 5-nji awgust (an.) «Aşgabat»– «Köpetdag»
Oýun 6. 6-njy awgust (şe.) «Energetik» – «Merw»
Oýun 7. 6-njy awgust (şe.) «Nebitçi» – «Şagadam»
Oýun 8. 6-njy awgust (şe.) «Altyn Asyr» – «Ahal»

III tapgyr:
Oýun 9. 11-nji awgust (pe.) «Köpetdag» – «Nebitçi»
Oýun 10. 12-nji awgust (an.) «Ahal» – «Energetik»
Oýun 11. 12-nji awgust (an.) «Şagadam» – «Altyn Asyr»
Oýun 12. 12-nji awgust (an.) «Merw» – «Aşgabat»

IV tapgyr:
Oýun 13. 16-njy awgust (si.) «Energetik» – «Aşgabat»
Oýun 14. 16-njy awgust (si.) «Nebitçi» – «Merw»
Oýun 15. 16-njy awgust (si.) «Ahal» – «Şagadam»
Oýun 16. 16-njy awgust (si.) «Altyn Asyr» – «Köpetdag»

V tapgyr:
Oýun 17. 21-nji awgust (ýe.) «Aşgabat» – «Nebitçi»
Oýun 18. 21-nji awgust (ýe.) «Şagadam» – «Energetik»
Oýun 19. 22-nji awgust (du.) «Köpetdag» – «Ahal»
Oýun 20. 22-nji awgust (du.) «Merw» – «Altyn Asyr»

VI tapgyr:

Oýun 21. 26-njy awgust (an.) «Altyn Asyr» – «Aşgabat»
Oýun 22. 27-nji awgust (şe.) «Energetik» – «Nebitçi»
Oýun 23. 27-nji awgust (şe.) «Ahal» – «Merw»
Oýun 24. 27-nji awgust (şe.) «Şagadam» – «Köpetdag»

VII tapgyr:
Oýun 25. 30-njy awgust (si.) «Köpetdag» – «Energetik»
Oýun 26. 30-njy awgust (si.) «Merw» – «Şagadam»
Oýun 27. 30-njy awgust (si.) «Nebitçi» – «Altyn Asyr»
Oýun 28. 31-nji awgust (ça.) «Aşgabat» – «Ahal»

2-nji aýlaw

VIII tapgyr:
Oýun 29. 2-nji sentýabr (an.) «Merw» – «Köpetdag»
Oýun 30. 3-nji sentýabr (şe.) «Energetik» – «Altyn Asyr»
Oýun 31. 3-nji sentýabr (şe.) «Nebitçi» – «Ahal»
Oýun 32. 3-nji sentýabr (şe.) «Aşgabat» – «Şagadam»

06.09.2022 ý. (si.) ätiýaçdaky gün

09.09.2022 ý. (an.)
Türkmenistanyň Kubogynyň 1/4 çärýek finalynyň duşuşyklary

IX tapgyr:
Oýun 33. 13-nji sentýabr (si.) «Merw» – «Energetik»
Oýun 34. 13-nji sentýabr (si.) «Köpetdag» – «Aşgabat»
Oýun 35. 13-nji sentýabr (si.) «Şagadam» – «Nebitçi»
Oýun 36. 14-nji sentýabr (ça.) «Ahal» – «Altyn Asyr»

X tapgyr:
Oýun 37. 17-nji sentýabr (şe.) «Aşgabat» – «Merw»
Oýun 38. 17-nji sentýabr (şe.) «Energetik» – «Ahal»
Oýun 39. 17-nji sentýabr (şe.) «Altyn Asyr» – «Şagadam»
Oýun 40. 17-nji sentýabr (şe.) «Nebitçi» – «Köpetdag»
21.09.2022 ý. (ça.)
Türkmenistanyň Kubogynyň 1/4 çärýek finalynyň jogap duşuşyklary
25.09.2022 ý. (ýe.)
Türkmenistanyň Naýbaşy Kubogynyň duşuşygy

«Altyn Asyr» – «Şagadam»

XI tapgyr:
Oýun 41. 29-njy sentýabr (pe.) «Aşgabat» – «Energetik»
Oýun 42. 29-njy sentýabr (pe.) «Merw» – «Nebitçi»
Oýun 43. 30-njy sentýabr (an.) «Köpetdag» – «Altyn Asyr»
Oýun 44. 30-njy sentýabr (an.) «Şagadam» – «Ahal»

XII tapgyr:
Oýun 45. 4-nji oktýabr (si.) «Energetik» – «Şagadam»
Oýun 46. 4-nji oktýabr (si.) «Altyn Asyr» – «Merw»
Oýun 47. 4-nji oktýabr (si.) «Nebitçi» – «Aşgabat»
Oýun 48. 5-nji oktýabr (ça.) «Ahal» – «Köpetdag»

XIII tapgyr:
Oýun 49. 7-nji oktýabr (an.) «Aşgabat» – «Altyn Asyr»
Oýun 50. 8-nji oktýabr (şe.) «Nebitçi» – «Energetik»
Oýun 51. 8-nji oktýabr (şe.) «Merw» – «Ahal»
Oýun 52. 8-nji oktýabr (şe.) «Köpetdag» – «Şagadam»

11.10.2022 ý. (si.) ätiýaçdaky gün

XIV tapgyr:
Oýun 53. 14-nji oktýabr (an.) «Energetik» – «Köpetdag»
Oýun 54. 14-nji oktýabr (an.) «Şagadam» – «Merw»
Oýun 55. 14-nji oktýabr (an.) «Altyn Asyr» – «Nebitçi»
Oýun 56. 15-nji oktýabr (şe.) «Ahal» – «Aşgabat»

3-nji aýlaw

XV tapgyr:
Oýun 57. 18-nji oktýabr (si.) «Köpetdag» – «Merw»
Oýun 58. 19-njy oktýabr (ça.) «Altyn Asyr» – «Energetik»
Oýun 59. 19-njy oktýabr (ça.) «Ahal» – «Nebitçi»
Oýun 60. 19-njy oktýabr (ça.) «Şagadam» – «Aşgabat»

XVI tapgyr:
Oýun 61. 22-nji oktýabr (şe.) «Energetik» – «Merw»
Oýun 62. 22-nji oktýabr (şe.) «Aşgabat»– «Köpetdag»
Oýun 63. 22-nji oktýabr (şe.) «Nebitçi» – «Şagadam»
Oýun 64. 23-nji oktýabr (ýe.) «Altyn Asyr» – «Ahal»
26.10.2022 ý. (ça.)
Türkmenistanyň Kubogynyň 1/2 ýarym finalynyň duşuşyklary

XVII tapgyr:
Oýun 65. 30-njy oktýabr (ýe.) «Köpetdag» – «Nebitçi»
Oýun 66. 30-njy oktýabr (ýe.) «Merw» – «Aşgabat»
Oýun 67. 30-njy oktýabr (ýe.) «Ahal» – «Energetik»
Oýun 68. 31-nji oktýabr (du.) «Şagadam» – «Altyn Asyr»

XVIII tapgyr:
Oýun 69. 4-nji noýabr (an.) «Nebitçi» – «Merw»
Oýun 70. 4-nji noýabr (an.) «Ahal» – «Şagadam»
Oýun 71. 5-nji noýabr (şe.) «Energetik» – «Aşgabat»
Oýun 72. 5-nji noýabr (şe.) «Altyn Asyr» – «Köpetdag»
 

XIX tapgyr:
Oýun 73. 8-nji noýabr (si.) «Aşgabat» – «Nebitçi»
Oýun 74. 9-njy noýabr (ça.) «Merw» – «Altyn Asyr»
Oýun 75. 9-njy noýabr (ça.) «Şagadam» – «Energetik»
Oýun 76. 9-njy noýabr (ça.) «Köpetdag» – «Ahal»

XX tapgyr:
Oýun 77. 13-nji noýabr (ýe.) «Energetik» – «Nebitçi»
Oýun 78. 13-nji noýabr (ýe.) «Ahal» – «Merw»
Oýun 79. 13-nji noýabr (ýe.) «Şagadam» – «Köpetdag»
Oýun 80. 14-nji noýabr (du.) «Altyn Asyr» – «Aşgabat»

XXI tapgyr:
Oýun 81. 18-nji noýabr (an.) «Aşgabat» – «Ahal»
Oýun 82. 18-nji noýabr (an.) «Nebitçi» – «Altyn Asyr»
Oýun 83. 18-nji noýabr (an.) «Köpetdag» – «Energetik»
Oýun 84. 18-nji noýabr (an.) «Merw» – «Şagadam»
22.11.2022 ý. (si.)
Türkmenistanyň Kubogynyň 1/2 ýarym finalynyň jogap duşuşyklary

4-nji aýlaw

XXII tapgyr:
Oýun 85. 25-nji noýabr (an.) «Merw» – «Köpetdag»
Oýun 86. 26-njy noýabr (şe.) «Energetik» – «Altyn Asyr»
Oýun 87. 26-njy noýabr (şe.) «Nebitçi» – «Ahal»
Oýun 88. 26-njy noýabr (şe.) «Aşgabat» – «Şagadam»

XXIII tapgyr:
Oýun 89. 29-njy noýabr (si.) «Merw»– «Energetik»
Oýun 90. 29-njy noýabr (si.) «Köpetdag» – «Aşgabat»
Oýun 91. 29-njy noýabr (si.) «Şagadam» – «Nebitçi»
Oýun 92. 30-njy noýabr (ça.) «Ahal» – «Altyn Asyr»

XXIV tapgyr:
Oýun 93. 2-nji dekabr (an.) «Nebitçi» – «Köpetdag»
Oýun 94. 2-nji dekabr (an.) «Aşgabat» – «Merw»
Oýun 95. 3-nji dekabr (şe.) «Energetik» – «Ahal»
Oýun 96. 3-nji dekabr (şe.) «Altyn Asyr» – «Şagadam»

XXV tapgyr:
Oýun 97. 6-njy dekabr (si.) «Aşgabat» – «Energetik»
Oýun 98. 6-njy dekabr (si.) «Merw» – «Nebitçi»
Oýun 99. 7-nji dekabr (ça.) «Köpetdag» – «Altyn Asyr»
Oýun 100. 7-nji dekabr (ça.) «Şagadam» – «Ahal»
11.12.2022 ý. (ýe.)
Türkmenistanyň Kubogynyň final duşuşygy

XXVI tapgyr:
Oýun 101. 14-nji dekabr (ça.) «Energetik» – «Şagadam»
Oýun 102. 14-nji dekabr (ça.) «Ahal» – «Köpetdag»
Oýun 103. 14-nji dekabr (ça.) «Altyn Asyr» – «Merw»
Oýun 104. 14-nji dekabr (ça.) «Nebitçi» – «Aşgabat»

XXVII tapgyr:
Oýun 105. 17-nji dekabr (şe.) «Nebitçi» – «Energetik»
Oýun 106. 17-nji dekabr (şe.) «Aşgabat» – «Altyn Asyr»
Oýun 107. 17-nji dekabr (şe.) «Merw» – «Ahal»
Oýun 108. 17-nji dekabr (şe.) «Köpetdag» – «Şagadam»

XXVIII tapgyr:
Oýun 109. 20-nji dekabr (si.) «Energetik» – «Köpetdag»
Oýun 110. 20-nji dekabr (si.) «Şagadam» – «Merw»
Oýun 111. 20-nji dekabr (si.) «Ahal» – «Aşgabat»
Oýun 112. 20-nji dekabr (si.) «Altyn Asyr» – «Nebitçi»

2022-nji ýylyň dekabryna çenli dowam etjek futbol çempionaty 2-nji awgust — 20-nji dekabr aralygynda geçiriler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş makalalar