Arhiw

Şu gün Türkmenistan — Bahreýn ýoldaşlyk duşuşygy geçiriler

13:0512.09.2023
0
23132

Şu gün, 12-nji sentýabrda Dubaý şäherindäki Police Officers’ Club Stadium stadionynda Türkmenistanyň we Bahreýniň futbol boýunça milli ýygyndylarynyň arasynda ýoldaşlyk duşuşygy geçiriler. Duşuşygyň Aşgabat wagty bilen agşam sagat 20-de başanmagyna garaşylýar.

Mundan ozal iki ýygyndy özara duşuşyklaryň dördüsini geçiripdiler. Şol duşuşyklaryň birinde-de türkmenistanlylara ýeňiş gazanmak başartmady.

Baş tälimçi Mergen Orazowyň sentýabrdaky okuw-türgenleşik ýygnanyşygyna 23 futbolçyny çagyrandygyny ýatladýarys. Milli ýygyndysy 8-nji sentýabrda Indoneziýanyň ýygyndysy bilen geçirilen ýoldaşlyk duşuşygynda 2:0 hasabynda asgyn geldi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň