Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň sambo ýygyndysy Gyrgyzystanda geçiriljek halkara ýaryşa gatnaşar

08:2016.08.2023
0
16758

Türkmenistanyň sambo boýunça erkekler we zenanlar ýygyndylarynyň agzalary 19-20-nji awgust günlerinde Gyrgyzystanyň Yssyk-Köl welaýatynyň Çolpon-Ata şäherinde geçiriljek halkara ýaryşa gatnaşarlar.

Şäherdäki «Gazprom-detýam» sport toplumynda geçiriljek halkara ýaryşa türkmen türgenlerinden başga-da, Gyrgyzystanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň, Azerbaýjanyň, Mongoliýanyň, Hytaýyň, Kamerunyň, Horwatiýanyň, Gruziýanyň, Rumyniýanyň, Serbiýanyň, Fransiýanyň, Bolgariýanyň, Ysraýylyň, Ermenistanyň, Indoneziýanyň Russiýanyň (FIAS 1) we Belarusyň (FIAS 2) toparlary gatnaşar.

Ýaryşdan soň bu ýerde eminleriň maslahatynyň hem-de tälimçilerdir türgenler üçin türgenleşikleriň boljakdygyny habar berýäris.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň