Soňky habarlar

Arhiw

Türkmen diplomaty Singapuryň Prezidenti bilen duşuşdy

11:1626.07.2023
0
31713

Sişenbe güni Türkmenistanyň Singapur Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Begenç Durdyýew Singapuryň Prezidenti Halima Ýakoba ynanç hatlaryny gowşurdy.

Bu barada newscentralasia.net Türkmenistanyň Koreýadaky ilçihanasyna salgylanyp habar berdi.

Duşuşykda ilçi Türkmenistanyň Singapur bilen «akylly» şäherleri gurmak we dolandyrmak ýaly dürli ugurlarda ikitaraplaýyn özara peýdaly hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly gyzyklanma bildirýändigini aýtdy.

Şeýle hem Türkmenistanyň ýurduň ilkinji «akylly» şäheri bolan Arkadag şäheriniň taslamasy boýunça iri we halkara infrastruktura taslamalaryny işjeň öňe sürýändigi we durmuşa geçirýändigi bellenildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň