Soňky habarlar

Arhiw

Türkmen telekeçileri Hindistanda geçiriljek sergä çagyrylýar

13:1817.07.2023
0
21452

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary şu ýylyň 18-20-nji awgustynda Hindistanyň Gandhinagar şäherinde geçiriljek «India Medtech Expo 2023» atly sergä gatnaşmaga çagyrylýar. Bu sergi Aziýada lukmançylyk, saglygy goraýyş we derman senagatyndaky täze tehnologiýalara bagyşlanan iň uly forumlaryň biridir.

«India Medtech Expo 2023» sergisinde anyklaýyş enjamlary, hirurgiki gurallar, implantlar, protezler, laboratoriýa enjamlary, lukmançylyk maksatly programma üpjünçiligi, telemedisina bilen baglanyşykly önümleriň we hyzmatlaryň giň toplumyny görkezilişe çykarylar. Foruma 25 ýurtdan 500-den gowrak kompaniýanyň gatnaşmagyna hem-de oňa 10 müňden gowrak myhmanyň baryp görmegine garaşylýar.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi öz agzalaryny «India Medtech Expo 2023» sergisine gatnaşyp, öz bazarlaryny giňeltmäge, täze hyzmatdaşlary we müşderileri tapmaga, şeýle-de lukmançylyk tehnologiýasynyň soňky gazananlary bilen tanyşmaga çagyrýar. Sergi gatnaşmak barada hasaba alynmak üçin www.indiamedtechexpo.com girip görmegiňiz gerek.

Gyzyklanma bildirýän taraplar üçin: praveen.mittal@ficci.com

Hindistan Respublikasynyň ilçihanasy: +99312456152, +99312456153

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň