Soňky habarlar

Arhiw

Iňlis dilini kämilleşdirmek isleýänler üçin filmler

12:3124.06.2023
0
21648

Filmlere asylky dilinde tomaşa etmek — şol dili öwrenmegiň, aýratyn-da, gepleşik endiklerini kämilleşdirmegiň esasy usullarynyň biridir.

Iňlis dilini öwrenýänler üçin sözlük goruny giňeltmäge we gepleýşi ýeňilleşdirmäge giňden ýardam berjek filmleriň we multfilmleriň birnäçesini hödürleýäris.

Elementary derejesi üçin:

 • «Ýokaryk» (Up) — multfilm;
 • «WALL-I» (WALL-E) — multfilm;
 • «Jeňňeller kitaby» (The Jungle Book) — film.

Pre-Intermediate derejesi üçin:

 • «Meniň uly grek toýum» (My Big Fat Greek Wedding) — film;
 • «Garfild» (Garfield) — film;
 • «Rapunsel: Çylşyrymly wakalar» (Tangled) — multfilm;
 • «Şa ýolbars» (Lion King) — multfilm.

Intermediate derejesi üçin:

 • «Garri Potter» (Harry Potter) — filmler tapgyry;
 • «Şrek» (Shrek) — multfilmler tapgyry;
 • «Iý, çokun, söý» (Eat, Pray, Love) — film;
 • «Tiffanilerde ertirlik» (Breakfast at Tiffany’s) — film.

Upper-Intermediate derejesi üçin:

 • «Matrisa» (Matrix) — film;
 • «Ýaşyl milýa» (Green Mile) — film;
 • «Karib deňziniň garakçylary» (Pirates of the Caribbean) — başdangeçirmeli filmler tapgyry;
 • «Şowşenkden gaçyş» (The Shawshank Redemption) — film.

Peýdalanylan çeşme: englex.ru

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň