Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanly ýeňil atletikaçylar Özbegistanda geçiriljek ylgaw ýaryşyna gatnaşarlar

14:1122.06.2023
0
20988

Her ýylyň 25-nji iýunynda bellenilýän Halkara Olimpiýa güni mynasybetli Özbegistanyň 16 şäherinde bilelikde «Yangi Nasaf» atly köpçülikleýin, «Vatan Qalqoni» atly harby-watançylyk ylgawy geçiriler.

Bu çärelere Gaagystanyň, Täjigistanyň, Gyrgyzystanyň we Türkmenistanyň ýeňil atletika klublarynyň türgenleri gatnaşar diýip, «Gazeta.uz» ýazýar.

Daşkentdäki ýaryşlar 1 mil (1609 kilometr), 3 we 10 kilometr, Ferganada, Namanganda, Buharada, Samarkantda we Nukusda 1 mil we 3 kilometr, Andijanda, Nurafşanda, Gülüstanda, Jizakda, Termezde, Nawoide, Karaulbazarda, Karşyda, Güzarda we Ürgençde bolsa 3 kilometr aralyklara ylgaw ýaryşlary geçiriler.

Ýaryşa 9 ýaşdan uly islendik adam gatnaşyp bilýär. Ol ýerli wagt bilen ir sagat 6-da başlanar. Daşkentdäki ylgawa 5 müň 500, Samarkantdaka 2300, beýleki şäherlerdäkä bolsa 2 müň çemesi adamyň gatnaşmagyna garaşylýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň