Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň futbol ýygyndysynyň CAFA Nations Cup-2023-däki duşuşyklarynyň başlanjak wagtlary belli boldy

16:4230.05.2023
0
44804

Merkezi Aziýanyň Futbol assosiasiýasy 10 ― 20-nji iýun aralygynda Daşkentde we Bişkekde geçiriljek CAFA Nations Cup-2023-iň duşuşyklarynyň başlanjak wagtlaryny paýlaşdy.

Türkmenistanyň futbol ýygyndysy ýaryşyň «A» toparçasynda ýaryşýar. Mergen Orazowyň şägirtleriniň garşydaşlary Özbegistanyň, Täjigistanyň we Omanyň ýygyndylary bolar. Bu toparçanyň duşuşyklary Daşkent şäherinde geçiriler.

Türkmen ýygyndysy çempionatdaky ilkinji duşuşygyny 11-nji iýun güni Täjigistanyň ýygyndysy bilen geçirer. Daşkendiň «Pahtakor» stadionynda geçiriljek duşuşyk Aşgabat wagty bilen 18:30-da başlanar.

Türkmen ýygyndysy ikinji duşuşygyny 14-nji iýun güni «Bunýodkor» stadionynda Özbegistanyň ýygyndysy bilen geçirer. Bu duşuşyk Aşgabat wagty bilen 20:30-da başalanar.

Mergen Orazowyň şägirtleri toparçadaky ahyrky duşuşygyny 17-nji iýun güni «Pahtakor» stadionynda Omanyň ýygyndysy bilen geçirer. Bu duşuşyk 20:30-da başlanar.

CAFA-nyň Milletler kubogynyň düzgünnamasyna görä, toparçalaýyn tapgyryň duşuşyklary bir aýlawdan ybarat bolar. Iki toparçanyň ýeňijisi finala, toparçalarda ikinji orny eýelän ýygyndylar bolsa üçünji orun ugrundaky duşuşyga çykar. Orunlary kesgitlejek duşuşyklar 20-nji iýunda geçiriler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň