Soňky habarlar

Arhiw

Kuraşyň türkmenistanly ussatly Özbegistanda geçirilen halkara ýaryşda dört medal eýelediler

14:3913.05.2023
0
22564

Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň baýragy ugrunda “Kuraş: World Series Pro” ýaryşynyň Aziýa saýlama tapgyry geçirildi.

Onuň düzgünnamasyna laýyklykda, ýeňijiler sentýabr aýynda Daşkentde geçirilmegi meýilleşdirilýän Gran Priniň soňky ýaryşyna gatnaşmaga hukuk alýarlar.

Türkmenistanyň toparynda bu hukugy bürünç medal gazanan Işanmyrat Ataýew (90 kg çenli), Tejen Tejenow (100 kg-dan ýokary), Aýnur Amanowa (52 kg çenli) we Jahan Muhammedowa (87 kg çenli) dagy gazandy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň