Soňky habarlar

Arhiw

«Türkmenistan» awiakompaniýasy rus rublynda bilet satyp başlady

20:2424.01.2023
0
40864

«Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Russiýadaky şahamçasy ähli uçuşlar üçin hasaplaşyklary rus rublunda geçirmäge mümkinçilik döretdi. Degişli bildiriş wekilhananyň jemgyýetçilik torlaryndaky resmi hasabynda ýerleşdirildi.

Häzirki wagtda kompaniýa Aşgabatdan Dubaý (BAE), Maýn boýundaky Frankfurt (Germaniýa), Stambul (Türkiýe), Kazan (RF, Tatarystan Respublikasy) we Moskwa (Russiýa Federasiýasy) şäherlerine uçuşlary amala aşyrýar.

Türkmenistanyň raýatlary üçin biletler aşakdaky bahalardan satylýar:

Nyrhlar 2023-nji ýylyň 24-nji ýanwaryndaky ýagdaýa görä görkezildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň