Arhiw

Aşgabat — Serhetabat otly gatnawy gaýtadan dikeldildi

20:5515.11.2022
0
41201
Aşgabat — Serhetabat otly gatnawy gaýtadan dikeldildi

Bu barada «Demirýollary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň resmi saýtynda habar berildi. Saýtda ýolagçy otlularynyň täze gatnaw tertibi çap edildi. Şoňa laýyklykda, Aşgabat — Serhetabat we Serhetabat — Aşgabat aralygyna otly gatnawy günaşa amala aşyrylar.

Ozal habar berşimiz ýaly, «Türkmendemirýollary» agentliginiň resmi saýtyndan demir ýol gatnawlary üçin petekleri 5 gün öňünden onlaýn görnüşde satyn alyp bolýar.

Onlaýn petekleri «railway.gov.tm» web-saýtyndan, şeýle hem Android we iOS ulgamlary üçin niýetlenen «Railways» ykjam goşundylaryndan satyn alyp bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň