Soňky habarlar

Arhiw

Turkish Airlines awiakompaniýasy Türkmenistan bilen yzygiderli gatnawlaryň dikeldiljekdigini tassyklady

15:0528.10.2022
0
42692
Turkish Airlines awiakompaniýasy Türkmenistan bilen yzygiderli gatnawlaryň dikeldiljekdigini tassyklady

Türkiýäniň Turkish Airlines awiakompaniýasy Türkmenistana yzygiderli ýolagçy gatnawlarynyň noýabr aýynda gaýtadan başlajakdygy baradaky habary tassyklady. Bu barada TRT habar berdi.

Turkish Airlines awiakompaniýasynyň beýannamasynda: «Kompaniýamyzyň Dolandyryş Geňeşi, Kirkuk (Yrak) we Türkmenbaşy (Türkmenistan) uçar gatnawlaryny dikeltmek barada karara geldi» diýilýär.

Turkish Airlines awiakompaniýasynyň Stambuldan Türkmenbaşy we gaýdyp baryş ugry boýunça yzygiderli uçuşlarynyň 2-nji noýabrda gaýtadan başlajakdygyny ýatladýarys. Yzygiderli uçuşlar çarşenbe we penşenbe günlerinde amala aşyrylar.

2022-nji ýylyň 5-nji oktýabryndan başlap, «Türkmenistan» awiakompaniýasynyň Aşgabat — Stambul — Türkmenbaşy ugry boýunça göni uçuşlara başlandygyny ýatladýarys. Uçuş hepdede dört gezek — duşenbe, çarşenbe, anna we ýekşenbe günleri amala aşyrylýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň