Soňky habarlar

Arhiw

TÝL ― 2022: «Ahal» «Merwi» uly hasap bilen ýeňdi

22:5908.10.2022
0
19043
TÝL ― 2022: «Ahal» «Merwi» uly hasap bilen ýeňdi

«Ahalyň» futbolçylary Türkmenistanyň çempionatynyň 13-nji tapgyrynda «Merwden» üstün çykdylar. Duşuşyk 4:1 hasabynda tamamlandy.

Bu ýeňişden soň «Ahal» 35 utuk bilen ýaryş tertibiniň başyny çekýär. Topar «Altyn asyrdan» ýene-de 7 utuk öňe saýlandy. «Ahal» indiki duşuşygyny 15-nji oktýabr güni «Aşgabat» bilen geçirer.

22 utukly «Merw» üçünji orunda galdy. Topar indiki duşuşygyny 14-nji noýabr güni myhmançylykda «Şagadam» bilen geçirer.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň