Arhiw

S7 Airlines awiakompaniýasy Türkmenistanda ähli uçuşlary üçin petek satuwlaryny ýola goýdy

18:3907.10.2022
0
106771
S7 Airlines awiakompaniýasy Türkmenistanda ähli uçuşlary üçin petek satuwlaryny ýola goýdy

S7 Airlines awiakompaniýasy Moskwadan Türkmenbaşy we yzyna göni uçuşlar üçin howa petekleriniň satuwyny ýola goýdy. Yzygiderli uçuşlar 17-nji oktýabrda başlar we hepdede bir gezek — duşenbe güni amala aşyrylar.

Awiakompaniýanyň ähli uçuşlary üçin petekleri Aşgabatdaky S7 Airlines awiakompaniýasynyň ofisinden satyn alyp bilersiňiz: Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Nyýazow şaýoly, 174-nji jaý (birinji gat). Ofis duşenbe — anna günleri 09:00-dan 18:00-a çenli (13:00-dan 14:00-a çenli arakesme) açykdyr. Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +99312210592; +99312210593.

S7 Airlines awiakompaniýasynyň uçuşlary üçin petekleri www.s7.ru internet sahypasyndan we iPhone we Android goşundylary arkaly onlaýn görnüşinde satyn alyp bolýar.

Uçar Moskwadan sagat 03:30-da uçup, ýerli wagt bilen 09:05-de Türkmenbaşy howa menziline gonar. Yzyna boljak uçuşlar sagat 10:05-de bolup, Moskwada wagt tapawudy bilen 11:35-de gonar. Uçuşyň dowamlylygy 3,5 sagat bolar.

S7 Airlines — Russiýanyň iň uly hususy awiakompaniýasydyr. Awiakompaniýanyň, Moskwada (Domodedowo) we Nowosibirskde (Tolmaçewo) howa ulag merkezleriniň esasynda gurlan içerki ugurlaryň giň ulgamy bar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň