Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň futzal ýygyndysynyň Aziýanyň kubogynda haýsy ýygyndy bilen haçan duşuşjakdygy belli boldy

23:0222.09.2022
0
21939
Türkmenistanyň futzal ýygyndysynyň Aziýanyň kubogynda haýsy ýygyndy bilen haçan duşuşjakdygy belli boldy

Türkmenistanyň futzal boýunça milli ýygyndysy 23-nji sentýabrda Aziýanyň kubogynyň geçirilýän ýeri bolan Kuweýte döwletine ugur alar.

Ýygyndy 27-nji sentýabr bilen 8-nji oktýabr aralygynda Kuweýtde geçiriljek Aziýa Kubogy ― 2022-niň final tapgyrynda «B» toparçada çykyş eder.

27-nji sentýabrda geçiriljek duşuşykda türkmen ýygyndysy Özbegistanyň milli ýygyndysy bilen duşuşar. 29-njy sentýabrda Bahreýniň ýygyndy topary bilen duşuşjak milli ýygyndymyz, 1-nji oktýabrda Täjigistanyň ýygyndy toparynyň garşysyna meýdança çykar.

Türkmenistanly futzalçylaryň şu günler Azerbaýjanda türgenleşýändigini ýatladýarys.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň