Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy BAE-niň Masdar kompaniýasynyň wekilleri bilen gepleşik geçirdi

15:3907.09.2022
0
10270
Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy BAE-niň Masdar kompaniýasynyň wekilleri bilen gepleşik geçirdi

Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş bankynyň başlygy Rahimberdi Jepbarow Birleşen Arap Emirlikleriniň Masdar kompaniýasynyň wekilýeti bilen gepleşik geçirdi. Duşuşyga BAE-niň ilçisi Ahmed Al-Haý Al Hameli hem gatnaşdy.

BAE-niň Aşgabatdaky ilçihanasynyň sosial ulgamlarynda habar bermegine görä, ýygnak gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri babatynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň çäginde geçirildi.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň