Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň futbol ýygyndysy FIFA-nyň reýtinginde 135-nji orundaky ýerini saklap galdy

11:1326.08.2022
1
21625

Düýn ― 25-nji awgustda FIFA erkekler milli ýygyndylarynyň arasyndaky reýting sanawyny täzeledi. Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy täzelenen sanawda 135-nji orundaky ýerini gorady.

Türkmen futbolçylary Filippinleriň ýygyndysyndan bir basgançak yzda, Rwandadan bolsa bir basgançak ýokardadyr.

Sanawyň ilkinji 10-lugynda hiç hili üýtgeşme ýok. Öňdäki 10-lugy Braziliýa, Belgiýa, Argentina, Fransiýa, Angliýa, Ispaniýa, Italiýa, Niderlandlar, Portugaliýa, Daniýa eýeleýär.

5-nji awgustda Türkmenistanyň futbol boýunça zenanlar ýygyndysynyň taryhynda ilkinji gezek FIFA-nyň reýtingine girip bilendigini ýatladýarys. Gurama şondan soň heniz zenanlar ýygyndylarynyň reýtingini täzelänok.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň