Soňky habarlar

Arhiw

Türkmen wekilleri Altaýdaky halkara tejribelige gatnaşdylar

18:0022.08.2022
0
18959
Türkmen wekilleri Altaýdaky halkara tejribelige gatnaşdylar

«Elaltay.ru»-nyň ýazmagyna görä, Altaý Respublikasynda Russiýanyň geografiki jemgyýeti tarapyndan halkara tejribelik geçirilýär.

Bu çärä gatnaşmak üçin Türkmenistandan, Mongoliýadan, Gazagystandan, Indoneziýadan, Özbegistandan we Gyrgyzystandan wekiller geldi. Tejribelik Gorno-Altaý döwlet uniwersitetinde geçirilýär.

Maksatnama gatnaşyjylar sebitleýin bilim ministrliginiň, Halklaryň dostluk öýüniň, Altaý biosfera goraghanasynyň wekilleri, Gorno-Altaý döwlet uniwersitetiniň mugallymlary, Respublikanyň ýolbeletler we mugallymlar birleşigi bilen duşuşdy.

Duşuşykda ýaşyl ykdysadyýet, ýörite goralýan ýerleri goramak, medeni we taryhy ýadygärlikler ara alnyp maslahatlaşyldy.

Halkara tejribelik işine gatnaşyjylar Gorno-Altaý botanika bagyna, Çemalskiý, Maýminskiý we Turoçakskiý etraplaryndaky ýörite goralýan ýerlere baryp gördüler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň