Soňky habarlar

Arhiw

TÝL ― 2022: 5-nji tapgyryň duşuşyklary barada maglumat berildi

08:5620.08.2022
0
17454
TÝL ― 2022: 5-nji tapgyryň duşuşyklary barada maglumat berildi

Türkmenistanyň Futbol federasiýasynyň Eminler bölümi futbol çempionatymyzyň 5-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň eminlerini belli etdi.

5-nji tapgyryň duşuşyklary:
21.08.2022 ý. (ýekşenbe)

“Aşgabat” – “Nebitçi”
Geçirilýän ýeri: “Nusaý” stadiony (Aşgabat ş.)
Başlanýan wagty: 18:00
Duşuşygyň emini: A.Sapaýew (Daşoguz ş.)
Kömekçi eminler: B.Haknazarow (Aşgabat ş.), A.Begnazarow (Mary ş.)
Ätiýaçdaky emin: M.Şanazarow (Ýolöten ş.)
Gözegçi emin: B.Atajanow (Daşoguz ş.)

“Şagadam” – “Energetik”
Geçirilýän ýeri: “Şagadam” stadiony (Türkmenbaşy ş.)
Başlanýan wagty: 18:15
Duşuşygyň emini: P.Pälwanow (Daşoguz ş.)
Kömekçi eminler: N.Garajaýew (Aşgabat ş.), M.Allaberdiýew (Aşgabat ş.)
Ätiýaçdaky emin: K.Sapaýew (Daşoguz ş.)
Gözegçi emin: Ş.Durdyýew (Aşgabat ş.)

22.08.2022 ý. (duşenbe)
“Köpetdag” – “Ahal”
Geçirilýän ýeri: “Köpetdag” stadiony (Aşgabat ş.)
Başlanýan wagty: 19:00
Duşuşygyň emini: R.Mämmedow (Aşgabat ş.)
Kömekçi eminler: B.Atdyýew (Tejen ş.), M.Nurberdiýew (Aşgabat ş.)
Ätiýaçdaky emin: A.Jumamyradow (Aşgabat ş.)
Gözegçi emin: M.Seýitgulyýew (Aşgabat ş.)

“Merw” – “Altyn Asyr”
Geçirilýän ýeri: “Sport toplumy” stadiony (Mary ş.)
Başlanýan wagty: 17:30
Duşuşygyň emini: Ş.Hydyrow (Balkanabat ş.)
Kömekçi eminler: S.Gurbanow (Balkanabat ş.), R.Ereşow (Türkmenabat ş.)
Ätiýaçdaky emin: I.Kurambaýew (Daşoguz ş.)
Gözegçi emin: A.Sapaýew (Daşoguz ş.).

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň