Soňky habarlar

Arhiw

Kaliningradda Türkmen medeniýetiniň güni geçiriler

21:1819.08.2022
0
19092
Kaliningradda Türkmen medeniýetiniň güni geçiriler

Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli Kaliningradda ilkinji gezek Türkmen medeniýetiniň güni guralar.

Bu çäre dürli ýurtlar we halklar üçin umumy ruhy giňişlik döretmek maksady bilen, 24-nji sentýabrda Moskwanyň Türkmen medeniýet jemgyýeti, Nury Halmamedowyň adyny göterýän «Dutaryň owazy» atly halkara sungat festiwalynyň guramaçylyk komiteti tarapyndan geçiriler.

Çäräniň çäginde halk köpçüligi nusgawy türkmen aýdym-sazlary we edebiýaty, sungaty we senetçiligi bilen tanşar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň