Soňky habarlar

Arhiw

Japarow Gyrgyzystanyň çempionatynda 11-nji «gury» oýnuny geçirdi

13:5713.08.2022
0
4489
Japarow Gyrgyzystanyň çempionatynda 11-nji «gury» oýnuny geçirdi

Futbol boýunça Gyrgyzystanyň çempionatynyň 16-njy tapgyrynyň oýnunda «Abdyş-Ata» «Kaganatdan» üstün çykdy (3:0).

Şeýlelik bilen, duşuşykda «Abdyş-Atanyň» esasy düzüminde meýdança çykan türkmenistanly derwezeçi Rahat Japarow möwsümdäki «gury» oýunlarynyň sanyny 11-e ýetirdi.

26 ýaşly türkmenistanly derwezeçi bu möwsümde öz derwezesinden bary-ýogy 5 top geçirtdi. Bu barada «Instat» sport seljeriş kompaniýasyna salgylanyp, «Gyrgyzystan sport» teleýaýlymy habar berýär.

Ýeri gelende bellesek, Japarow 2022-nji ýylyň ýanwaryndan bäri «Abdyş-Atanyň» düzüminde çykyş edýär.

Häzirki wagtda çempionlyk ugrunda göreşýän «Abdyş-Ata» Gyrgyzystanyň çempionatynda 38 utuk bilen birinji ýerde barýar. Ikinji ýerdäki «Neftçiniň» hasabynda 29 utuk bar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň