Soňky habarlar

Arhiw

Hytaýda iň uzyn agaç köpri ýangyndan soň ýykyldy

14:0708.08.2022
0
3091
Hytaýda iň uzyn agaç köpri ýangyndan soň ýykyldy

Hytaýda iň uzyn arkaly agaç köpri ýangyndan soňra ýykyldy. Ýurduň gündogar Fuszýan ülkesinde ýerleşýän Wanan diýilýän 98,2 metrlik köpri 900 ýyl bäri hyzmat edip gelýärdi. Bu barada HHR-niň Merkezi telewideniýesine esaslanyp, «MIR 24» ýazýar.

Geçitde ýangyn geçen şenbede döredi, ýangyn eýýäm söndürildi, hiç kim ejir çekmedi diýlip habarda aýdylýar.

Wanan köprüsi Sun şa nesli döwründe guruldy. 1708-nji ýylda ol ýangyndan zyýan çekdi we 1742-nji ýylda dikeldildi. Soňra ony birnäçe gezek abatladylar. 1991-nji ýylda köpri sebit derejesinde goralýan oýbektiň derejesini aldy, 2006-njy ýylda ol milli derejä eýe boldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň