Arhiw

Sabina Kasymjanowa «Aziýanyň çagalarynda» bürünç medala mynasyp boldy

00:5703.08.2022
0
9488
Sabina Kasymjanowa «Aziýanyň çagalarynda» bürünç medala mynasyp boldy

Türkmenistanly ýeňil atletikaçy Sabina Kasymjanowa «Aziýanyň çagalary» atly halkara sport oýunlarynda 1500 metr aralyga ylgamakda pellehana üçünji bolup geldi.

Ýaryşda birinji orny özbegistanly Maftun Ahmedowa eýeledi. Ol bellenen aralygy 4 minut 36,80 sekuntda geçdi. Maftunyň kümüş medala mynasyp bolan watandaşy Dilnoza Ahmedowa bu aralygy 4 minut 48,91 sekuntda geçdi. 1500 metr aralyk üçin türkmenistanly türgeniň görkezen wagty 4 minut 57,41 sekunda deň boldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň