Soňky habarlar

Arhiw

«Aziýanyň çagalarynyň» açylyş dabarasy «Матч ТВ»-de göni ýaýlymda görkeziler

12:1427.07.2022
0
3609
«Aziýanyň çagalarynyň» açylyş dabarasy  «Матч ТВ»-de göni ýaýlymda görkeziler

«Матч ТВ» teleýaýlymy 28-nji iýulda «Aziýanyň çagalary» atly VII Halkara sport oýunlarynyň açylyş dabarasyny göni ýaýlymda alyp görkezmegi meýilleşdirýär.

Göni ýaýlym Aşgabat wagty bilen gije sagat 23:20-de başlanar. Bu barada ýaýlymyň resmi saýty habar berýär. Türkmenistanyň ýaşaýjylary açylyş dabarasyna IPTV arkaly tomaşa edip bilerler.

Açylyş dabarasynyň Wladiwostok şäherindäki Fetisow Arena« konsert-sport toplumynda geçiriljekdigini ýatladýarys.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň