Soňky habarlar

Arhiw

Howanyň gyzmagy sebäpli otlularyň tizligi peseldiler

18:3423.07.2022
1
29998
Howanyň gyzmagy sebäpli otlularyň tizligi peseldiler

Şu günler bütindünýä maýlamasy, şeýle-de howanyň temperaturasynyň aşa gyzmagy sebäpli, Türkmenistanda iýul-awgust aýlarynda otlularyň tizligi peseldiler.

Häzirki wagtda «Türkmendemirýollary» agentligi tarapyndan howanyň gyzmagy bilen bagly, demir ýoluň gurluşynyň polat bölekleriniň (relsleriniň) temperaturasynyň adatdakysyndan has-da ýokary bolup gyzýandygyny nazara alyp, demir ýoluň otly hereketiniň tizligi belli bir derejede peseltmek işleri alnyp barylýar. Bu barada agentligiň resmi saýtynda habar berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Hekko ( 24.07.2022 )

Salam, men Serdar şäheriniň ýaşaýjysy . Soňky 1 aýyň dowamynda Serdar şäherinde otly duranok. Şäheriň ýaşaýjylarynyň haýyştyny size ýetirýän. Eger mümkin bolsa şu soraga seredip, netije çykararsyňyz diýip umyt edýäs !

453