Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň 3x3 basketbol boýunça zenanlar ýygyndysy Aziýanyň kubogyna gatnaşar

14:2301.07.2022
0
4867
Türkmenistanyň 3x3 basketbol boýunça zenanlar ýygyndysy Aziýanyň kubogyna gatnaşar

Türkmenistanyň 3x3 basketbol boýunça zenanlar ýygyndysynyň FIBA Aziýanyň kubogyndaky garşydaşlary we geçirjek duşuşyklarynyň tertibi belli boldy. Yklymyň iň güýçli ýygyndylarynyň arasyndaky ýaryş 6 ― 10-njy iýul aralygynda Singapur şäherinde geçiriler.

Ýaryşa zenanlar ýygyndylarynyň 23-si bellige alyndy.

Türkmen ýygyndysy deslapky duşuşyklaryny 6-njy iýulda geçiriler. Ýaryşyň esasy duşuşyklary üçünji gününde başlanar.

Esasy ýaryşlara 7 ýygyndy hiç hili saýlama duşuşyksyz gatnaşar. Olar Singapuryň (ýer eýesi), Awstraliýanyň (häzirki çempion), Mongoliýanyň, Hytaýyň, Ýaponiýanyň, Taýwanyň we Şri-Lankanyň ýygyndylarydyr. Soňky bäş ýygyndynyň FIBA-nyň 3x3 basketbol boýunça reýtinginiň iň güýçli bäşligigini dykgatyňyza ýetirýäris (2021-nji ýylyň 1-nji noýabrynda täzelenen reýtinge görä).

Beýleki 16 ýygyndy 5 toparçada saýlama duşuşyklary geçirer. Her toparçadan diňe ýeňiji indiki tapgyra çykar.

Türkmenistanyň ýygyndysy saýlama duşuşyklaryň «E» toparçasynda ýaryşar. Bu toparçada türkmen basketbolçylaryndan başga-da, Guamyň, Gazagystanyň we Papua-Täze Gwineýanyň ýygyndylary bar.

Türkmenistanyň ýygyndysyna Aýna Gökowa, Leýla Halylowa, Nigara Nagiýewa we Zybagözel Hydyrowa dagylar wekilçilik eder.

Türkmenistanyň ýygyndysynyň geçirjek duşuşyklary (6-njy iýul):

  • 09:50 Türkmenistan ― Guam
  • 15:50 Gazagystan — Türkmenistan
  • 18:55 Türkmenistan — Papua-Täze Gwineýa

Saýlama tapgyryna çenli ýaryş tertibi:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň