Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndysy «Pahtakor ― 79» ýadygärligine gül desselerini goýdy

14:2709.06.2022
0
12988
Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndysy «Pahtakor ― 79» ýadygärligine gül desselerini goýdy

Türkmenistanyň futbol boýunça ýaşlar ýygyndysynyň wekilleri Aziýanyň kubogynyň çärýek finalynda Awstraliýanyň ýygyndysy bilen boljak duşuşykdan ozal Daşkent şäherindäki taryhy we medeni ýadygärliklere baryp gördüler.

Türkmen wekiliýeti doly düzümde 1979-njy ýylda awiaheläkçilige uçran «Pahtakor» futbol toparynyň hatyrasyna gurlan ýadygärlige gül desselerini goýdular.

Şu ýyl bu heläkçilige 43 ýyl dolýar. Onda aradan çykan 178 ýolagçynyň 17-si «Pahtakoryň» futbolçylarydy.

Çärýek final duşuşygynyň 11-nji iýun güni Daşkent şäherindäki «Milli» stadionda geçiriljekdigini we onuň Aşgabat wagty bilen sagat 18:00-da başlanjakdygyny ýatladýarys.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň